Bài đăng

Khóa đào tạo dành cho doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP – ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO Khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp - ứng xử trong kinh doanh đem lại cho người học những kiến thức nền tảng về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong kinh doanh. Qua đó, người học có cơ hội thực hành các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, cụ thể là: kỹ năng giao tiếp trực tiếp, kỹ năng giao tiếp gián tiếp (kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, viết báo cáo, email, soạn thảo thư từ giao dịch,v.v…), kỹ năng giao tiếp trong nội bộ tổ chức và khách hàng. Việc nắm vững các kiến thức và thực hành các kỹ năng cơ bản nêu trên, sẽ giúp người học tự tin khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong thực tiễn của hoạt động kinh doanh và tìm ra cách ứng xử hiệu quả. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN 1 - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH -   Khái niệm, vai trò, tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh -   Quá trình tr
Các bài đăng gần đây